Srpski | English

Info

farmsoftvideo

Farm menadžment

Preuzmite brošuru:
UVOD U
FARM MENADŽMENT
(preuzmi: PDF)

uputstvooff

Korpa

0 Proizvod/a - 0.00 EUR
Sadržaj korpe
mojsijevoff

Programi

AgroSeminariOff
kvantasoff
AgroLinkOff
SavetnikNETOff
EduSpecijalOff
Webdesign

Novo na softverskom tržištu Srbije FarmSoft MIS.20.14

Integrisani softverski paket za upravljanje poljoprivrednim preduzećima i zadrugama

MIS2014FarmSoft MIS.20.14 kreiran je za vođenje proizvodnih i finansijskih knjiga i evidencija kojе zahteva privredno, poresko i poljoprivredno zakonodavstvo Srbije, kao i evidencijа koje su potrebne za uvođenje i održavanje HACCP i GLOBAL GAP standarda.   

FarmSoft MIS.20.14 kreiran je za rad u računarskim mrežama gde udaljene radne stanice poljoprivrednog preduzeća ili zadruge mogu pristupiti glavnom serveru preko interneta.

FarmSoft MIS.20.14 sačinjen je iz modula koji se po potrebi klijenata godišnje iznajmljuju (licenca) i to:
•    Finansijsko poslovanje (glavna knjiga, kupci, dobavljači, pdv, blagajna)
•    Obračun zarada i kadrovska evidencija
•    Osnovna sredstva
•    Komercijalno poslovanje
•    Skladištenje robe – silosi
•    Ratarska proizvodnja
•    Voćarska proizvodnja
•    Povrtarska proizvodnja
•    Stočarska proizvodnja
•    Proizvodnja mleka
•    Ribarstvo

 Cena godišnjeg iznajmljivanja (licenca) softvera do tri računara u mreži  Mikro preduzeće  Malo preduzeće  Srednje preduzeće Veliko preduzeće 
 350 evra  550 evra  750 evra  2500 evra
 Za svaki dodatni računar cena se uvećava za  80 evra  135 evra  200 evra  500 evra


Dodatne usluge:

•    Besplatno mesečno održavanje i tehnička podrška tokom cele godine
•    Obuka zaposlenih za uvođenje integrisanog softverskog paketa FarmSoft MIS.20.14
•    Izrada svih vrsta računarskih mreža
•    Komletno umrežavanje računara i svih radnih stanica, uvođenje i postavljanje interneta
•    Instalacija i podešavanje servera (preporuka operativni sistem linux ili windows)
•    Dostupna verzija rada na svim tabletima i mobilnim telefonima

Mi Vam nudimo softver „ključ u ruke“

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefonе 063 307 038 i 063 837 0292

 

Probajte demo verziju našeg najnovijeg softvera Agro Mix S20.10 BESPLATNO!

Agro Mix S20.10 – je najnoviji poslovni aplikacioni softver kreiran za upravljanje poljoprivrednim gazdinstvom, koji omogućava vlasniku planiranje i kontrolu ratarske i stočarske proizvodnje, praćenje poslovnih troškova, praćenje naplate PDv-a, praćenje zaliha repromaterijala i gotovih proizvoda i praćenje prodaje poljoprivrednih proizvoda.

Agro Mix S20.10 – poslovni aplikacioni softver, omogućava elektronsko vođenje: knjige gazdinstva, knjige polja, poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva ako poljoprivredno gazdinstvo nije u PDV-u (Knjiga žiro računa i KPO - Knjiga paušalnog oporezivanja), poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva ako je poljoprivredno gazdinstvo u PDV-u (PK1 knjiga, Knjiga primljenih računa, Knjiga izdatih računa, Pregled obračuna PDV-a i KEPU knjiga), biljne proizvodnje sa evidencijama o svim agrotehničkim merama u višegodišnjem periodu, stočarske proizvodnje sa evidencijama o proizvodnji mleka, telenjima, zasušenjima, kretanju, ishrani, lečenju i uginućima životinja u višegodišnjem periodu, matične evidencije, podataka o životnoj proizvodnji i plodnosti grla, spiska zaključenih laktacija, kartona osemenjavanja, proizvodnog lista grla kao i registra priplođavanja i ocene teladi, poslovne dokumentacije koja olakšava dobijanje i izveštavanje o utrošku podsticajnih sredstava od Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Srbije, Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstva AP Vojvodine i, u budućnosti, Evropske Unije, poslovne dokumentacije koja je neophodna za uvođenje i održavanje standarda GLOBAL GAP.

 

Besplatno preuzmite demo verziju i uverite se u jedinstveni kvalitet FarmSoft paketa!

 

Preuzmite Upustvo za upotrebu aplikacionog softverskog paketa AgroMix S.20.10 klikom ovde.

WebShop implementacija - ClickMan